ПЕРЕВАГИ ЧЛЕНСТВА В ФОРУМІ НДО В УКРАЇНІ:

  можливість подати запит на проведення тренінгів / навчання / консультацій для своєї НДО
  перевага при поданні та відборі на участь в програмних заходах Форуму НДО в Україні
  координація діяльності та спільні заходи адвокації
  можливість подавати запит на здійснення оцінок та досліджень з конкретних питань
  отримання консультацій з питань національного законодавства
  безкоштовні послуги перекладу юридичної та фінансової документації, оцінок, навчальних матеріалів
  участь у робочих групах з фінансових, адміністративних, адвокаційних питань та питань управління людськими ресурсами, координаційних нарадах
  інформаційна підтримка шляхом розповсюдження через канали комунікації Форуму НДО в Україні: веб-сторінка, соціальні мережі, традиційні засоби масової інформації, особисті контакти з донорами та неурядовими організаціями
  право голосувати на загальних координаційних нарадах, а також можливість обрання до складу Комітету Управління Форуму НДО в Україні.
  Представництво в Гуманітарній групі країні, Міжкластерній координаційній групі та Гуманітарній комунікаційній підгрупі.
  можливість проведення заходів в приміщеннях Форуму НДО в Україні
  розширення мережі контактів та встановлення нових партнерських зв’язків

Для вступу в членство
Форуму НДО в Україні
організація повинна відповідати
наступним вимогам:


Бути недержавною організацією (НДО), що працює не заради прибутку чи пропаганди, працює поза межами політики, релігії, культури,  національних ознак та не асоційована з будь-якою політичною партією або напіввійськовими організаціями всередині або поза межами країни.

Бути зареєстрованою або знаходитись в процесі реєстрації на території України (в останньому випадку, будь ласка, надайте документи, які це підтверджують).

Мати офіс або представництво в межах України.

Бути готовою до активної та регулярної участі, залучення до співпраці у робочих групах та голосування на зустрічах Форуму НДО в Україні.
Забезпечувати обмін інформацією з іншими організаціями-членами та активно брати участь в просуванні бачення, місії та мандату Форуму НДО в Україні.

Вчасно сплачувати членські внески на затвердженій основі та обсягом, який визначив Комітет Управління. Перші 6 місяців членські внески не нараховуються, після цього внески складають:на 6 місяців$50

Міжнародні НДО
на 1 рік $500
Національні НДО
на 1 рік $74Членські внески сплачуються у гривні по курсу НБУ на день оплати.


Оприлюднювати імена членів її керівного органу (комітету управління, виконавчого персоналу) та будь-які зміни його складу.

Дотримуватись міжнародних гуманітарних стандартів та прав людини.

Прийняти, підписати та відповідати основним цінностям Форуму НДО в Україні.

Міжурядові організації, підприємства, НДО без постійної присутності в Україні або НДО,
які працюють з метою одержання прибутку, не можуть стати Членами Форуму НДО в Україні,
але можуть на індивідуальній основі брати участь в його заходах
.

ЯК ДОЛУЧИТИСЬ ДО ФОРУМУ НДО В УКРАЇНІ?

 1. Заповнити реєстраційну онлайн-форму.
 2. Подати на розгляд Секретаріату Форуму НДО в Україні наступні документи у письмовому/друкованому вигляді (надіслати скан-копії документів на електронну адресу info@ngoforum.org.ua):
  —   письмове підтвердження наміру дотримуватись основних
  цінностей Форуму НДО в Україні
  —   лист із заявкою для вступу
  —   копію юридичної реєстрації НДО в межах України або свідоцтва про те, що реєстрація в процесі
  —   писану конституцію/статут НДО, де чітко визначені місія, цілі та організаційна структура НДО, в тому числі ради директорів та виконавчого органу
  —   фінансовий звіт (податковий звіт або звіт про ревізію), який показує життєздатність організації
  —   щорічний звіт/опис діяльності
 3. Отримати сповіщення від команди Форуму НДО в Україні
 4. Бути прийнятою до складу Форуму НДО в Україні більшістю голосів на регулярній координаційній зустрічі організацій-членів Форуму НДО в Україні після надання такої рекомендації Комітетом Управління.

Ukraine NGO Forum Terms of Reference

 

З будь-яких питань щодо вступу до Форуму НДО в Україні, будь ласка, звертайтеся до
(info@ngoforum.org.ua).