Презентуємо план діяльності Форуму НГО на 2019 рік

СТРАТЕГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ

  • Адвокація

Мета: Сприяти добробуту населення, що постраждало від конфлікту, впливаючи на політику та законодавство як єдиний голос НДО.

Мета 1
Вирішення законодавчих та політичних перешкод, що обмежують операційний успіх спільноти НДО; відшкодування ПДВ та оподаткування прибутків громадян, доступ до непідконтрольних територій, реєстрація НДО та розробка законопроекту про гуманітарну діяльність у кризових ситуаціях.
1. Створити Проект Стратегії та плану дій з адвокації Форуму НДО.
2. Один раз на місяць збирати робочу групу адвокатури НДОФ для обговорення пріоритетних питань та колективних дій.
3. Проводити зустрічі з членами Форуму задля обговорення питання доступу до непідконтрольних територій та проекту документу, що відображає позицію НДО.
4. Співпрацювати з агенціями ООН, Координатором системи ООН та Координатором з гуманітарних питань, донорами та дипломатичними місіями з питань переговорів щодо доступу до НДО.
5. Проводити зустрічі з членами Організації з обговорення питань відшкодування ПДВ та проекту документу, що відображає позицію НДОФ.
6. Проводити зустрічі з членами Організації, задля обговорення питання реєстрації та створення проекту документу, що відображає позицію НДОФ.
7. Консультуватися з членами, ООН, донорами та дипломатичними місіями для обговорення проекту закону про гуманітарну діяльність у кризовій ситуації; та проекту документу, що відображає позицію НДОФ.
8. Представляти позиції адвокації перед Урядом України, донорами, дипломатичними місіями, ООН та міжнародною спільнотою, лобіюючи зміни.
9. Брати участь у робочій групі «Адвокація соціальної єдності ООН».
10. Представляти донорам та посольствам питання адвокації.

Мета 2
Ініціювання та підтримка гуманітарної спільноти у питаннях, які ставлять під загрозу здоров’я та добробут населення, що постраждало від конфлікту; права на пенсії та соціальні пільги, свободу пересування та доступ до базових послуг.
1. Розробити проект Стратегії та плану дій з адвокації Форуму НДО.
2. Один раз на місяць збирати робочу групу адвокації НДОФ для обговорення пріоритетних питань та колективних дій.
3. Проводити консультації з УВКБ ООН, УВКПЛ, МОМ та іншими зацікавленими сторонами, задля обговорення питання співпраці в підтримці спільних кампаній.
4. Проводити виїзди на місця з донорами та особами, які приймають рішення, для обговорення питань захисту прав з місцевими НДО.
5. Організовувати круглі столи з місцевими органами влади для інформування та впливу посадових осіб на закони, норми, правила, підзвітність, тощо.
6. Брати участь в робочій групі «Адвокація соціальної єдності ООН».
7. Представляти донорам та посольствам питання адвокації.

  • Координація

Мета: сприяти розбудові ефективної, інклюзивної та контекстуальної відповіді через систематичне співробітництво на основі взаємодоповнення.

Мета 1
Представляти спільноту НДО на місцевому, національному та регіональному рівнях для впливу на політику та процеси, надаючи актуальну та оперативну перспективу.
1. Брати участь у засіданнях Групи гуманітарних країн щомісяця для надання інформації про НДО та позиції з питань обговорення.
2. Брати участь у засіданнях Координаційної групи міжкластерних організацій щомісяця для надання інформації про НДО та позиції з питань обговорення.
3. Спільно очолювати Підгрупу гуманітарних комунікацій для співпраці у сфері стратегічних комунікацій та обміну повідомленнями.
4. Брати участь у Генеральній Координаційній нараді щомісяця для отримання оновлень та участі в обговореннях.
5. Проводити зустрічі з донорами та дипломатичним співтовариством для обміну інформацією та занепокоєннями щодо гуманітарної відповіді та шляхів залучення.
6. Проводити зустрічі з спільнотою ООН для обміну інформацією та посилення координації та пропаганди.
7. Проводити зустрічі з міністерствами уряду (зокрема, МТоТ та представниками) для розбудови відносин, обговорення питань та координації діяльності.
8. Сприяти веденню діалогу між місцевими НДО та місцевими органами влади з метою налагодження відносин та розвитку співпраці.
9. Брати участь у зовнішніх заходах і представляти НДО від імені Форуму за потреби.
10. Спільно очолювати робочу групу з питань захисту від сексуальної експлуатації та зловживань з ОКГП ООН.
11. Організовувати зустрічі для сприяння переходу до гуманітарного розвитку.
12. Координація з ОКГП ООН щодо ініціатив узгодження гуманітарних механізмів з принципами розвитку.

Мета 2
Сприяти стратегічному діалогу між НДО для вирішення оперативних, програмних та адвокаційних питань.
1. Організувати щомісячне засідання Наглядової ради для обговорення пріоритетних питань, перегляду документів, прийняття рішень, тощо.
2. Організувати щомісячне засідання Форуму НДО для обговорення пріоритетних питань за участі донорів, керівників кластерів, МТоТ та інших зацікавлених сторін для ведення діалогу.
3. Розповсюджувати документи та інформаційні продукти серед членів Організації для обговорення та отримання зворотного зв’язку.
4. Проводити зустрічі з членами НДО задля зібрання інформації про організацію та план заходів, а також перспективу щодо ролі та обов’язків Форуму.
5. Організовувати зустрічі на місцях на сході України для місцевих та міжнародних НДО для обміну інформацією та обговорення місцевих проблем.
6. Сприяти веденню дискусійних груп на теми, що стосуються контексту України.

  • Освітній менеджмент

Мета: Сприяти оперативному та програмному успіху спільноти шляхом обміну критично важливою інформацією та повідомленнями з відповідними зацікавленими сторонами.

Мета 1
Визначити зусилля та досягнення учасників Форуму через стратегічні канали комунікації та соціальні медіа, щоб привернути увагу національних та глобальних стейкхолдерів.
1. Брати участь у підгрупі з гуманітарних комунікацій для співпраці у сфері стратегічних комунікацій та обміну повідомленнями.
2. Перевести веб-сайт Форуму у «відкритий формат», що дозволить членам Форуму брати участь у розміщенні відповідних статей, прес-релізів, історій успіху, інформації про події, тощо.
3. Регулярно оновлювати сторінку Форуму у Facebook відповідними статтями, прес-релізами, історіями успіху, інформацією про події, тощо.
4. Проводити зустрічі з донорами та відповідними зацікавленими сторонами для обміну інформацією про діяльність та досягнення Форуму.
5. Поширювати інформацію та повідомлення місцевих НДО шляхом перекладу каналів FB та Twitter англійською мовою для більш широкого розповсюдження.

Мета 2
Розповсюджувати критичну інформацію та аналітичні матеріали серед членів Форуму та гуманітарної спільноти для заохочення до прозорості та розширення доступу до стратегічних обговорень та рішень виконавчих органів.
1. Розповсюджувати між учасникам Форуму ключові повідомлення засідань Гуманітарної команди країни (ГКК), Міжкластерної групи (МК) та Гуманітарної комунікаційної підгрупи.
2. Розробляти та розповсюджувати щотижневі звіти стосовно планів та подій Секретаріату, включаючи основні повідомлення зустрічей з донорами, ООН та ін.
3. Розповсюджувати між членами Форуму новини, повідомлення, звіти, запрошення та статті.
4. Адаптувати навчальні матеріали тренінгів з розвитку організаційної спроможності у інформаційні матеріали.
5. Підтримувати лідерську позицію як координатора проекту «Сфера» та надавати інформацію та доступ до керівних принципів та підготовки.

  • Розвиток організаційної спроможності

Мета: Підвищувати ефективність та результативність гуманітарних заходів та заходів з розвитку шляхом підвищення технічних та програмних компетенцій персоналу НДО.

Мета 1
Розробляти та організовувати ініціативи з навчання та технічної допомоги НДО з метою підвищення їхніх знань, навичок та здібностей в управлінні та реалізації програм гуманітарної допомоги.
1. Збирати відгуки членів НДО про їхні потреби та прохання щодо розвитку персоналу, зосередившись на потребах місцевого персоналу.
2. Проводити зустрічі з іншими зацікавленими сторонами, задля обговорення їхніх зусиль з розбудови організаційної спроможності та потенційних додаткових ініціатив.
3. Організовувати технічні тренінги, визначені НДО.
4. Обговорювати та знаходити інші можливості для професійного розвитку, включаючи наставництво, короткострокові завдання з МНДО, моніторинг роботи, тощо.
5. Оцінювати попередні ініціативи з розбудови організаційної спроможності, що проводяться Форумом для визначення ефективності впливу.
6. Обговорювати співпрацю з психічною та психосоціальною робочою групою, а також групою з питань віку та інвалідності задля визначення можливостей для підтримки цих важливих сфер, очолюваних спільнотою НДО.

Мета 2
Розробляти та організовувати ініціативи з навчання та технічної допомоги НДО для розвитку їхніх знань, навичок та здібностей в управлінні та впровадженні програм.
1. Збирати відгуки від членів НДО про їхні потреби та прохання щодо розвитку персоналу, зосередившись на потребах місцевого персоналу.
2. Проводити зустрічі з іншими зацікавленими сторонами, задля обговорення їхніх зусиль з розбудови організаційної спроможності та потенційних додаткових ініціатив.
3. Організовувати та проводити технічні тренінги, визначені місцевими НДО.
4. Обговорювати інші можливості для професійного розвитку, включаючи наставництво, короткострокові завдання з МНДО, моніторинг роботи тощо.